×

Лични данни

Този сайт използва бисквитки, за да можем да Ви осигурим по-добра функционалност на сайта. Информацията в бисквитките се съхранява във Вашия браузър и изпълнява функция да ви разпознава, когато посещавате сайта, и за това, кои части от сайта са най-интересни и полезни за Вас.

Можете да управлявате настройките за бисквитките чрез табовете вляво.

GDPR функционалност

Бисквитка Приемам
Модул GDPR PRO Ако забраните този модул, няма да можем да запишем Вашите предпочитания и този прозорец ще се показва на всяка страница.

Google Analytics

Бисквитка Приемам

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН led-neonbg.com

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Доставчикът се задължава:

- да достави в срок от две седмици заявената за покупка стока;
- да полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но без не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

2. Доставчикът има право:

- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.
- да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
- при зареждане на уебстраницата led-neonbg.com, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента.

3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

4. Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

5. Доставчикът не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки.

6. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта led-neonbg.com, както и за възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1.Клиентът се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
- да плати цената на заявената от него стока в срок до 5 работни дни след подаване на поръчката си.
- да заплати разходите по доставката;
- да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име и за негова сметка;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, с цел опазване на паролата си;
- с оглед сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
- при ползване на уебсайта led-neonbg.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.

2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

3. Клиентът има право на:

- достъп в режим онлайн до led-neonbg.com при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

4. С приемането на настоящите условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

5. Клиентът се задължава при ползуване на led-neonbg.com:

- да спазва българското законодателство, настоящите условия за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в led-neonbg.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6. При неспазване на задълженията по предходната алинея, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Ако желаете допълнителна информация, не се притеснявайте да ни потърсите на тел: 0899 554 558!