×

Лични данни

Този сайт използва бисквитки, за да можем да Ви осигурим по-добра функционалност на сайта. Информацията в бисквитките се съхранява във Вашия браузър и изпълнява функция да ви разпознава, когато посещавате сайта, и за това, кои части от сайта са най-интересни и полезни за Вас.

Можете да управлявате настройките за бисквитките чрез табовете вляво.

GDPR функционалност

Бисквитка Приемам
Модул GDPR PRO Ако забраните този модул, няма да можем да запишем Вашите предпочитания и този прозорец ще се показва на всяка страница.

Google Analytics

Бисквитка Приемам

СОБСТВЕНОСТ

ЛЕД-НЕОН ЕООД е собственик на този уеб сайт, както и на цялото му принадлежащо съдържание.

С достъпа и използването на този уеб сайт Вие се съгласявате с правата за ползване, описани по-долу. Обърнете внимание, че ЛЕД-НЕОН ЕООД може по всяко време и по своя преценка да променя правилата и условията. Поради тази причина ЛЕД-НЕОН ЕООД препоръчва редовното им прочитане. Последна проверка на тези правила е извършена на 11.01.2018 г.

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Съдържанието на този сайт може да се използва само за лична цел. Това означава, че можете да преглеждате, копирате, разпечатвате и разпространявате всички документи, публикувани тук от ЛЕД-НЕОН ЕООД при условие че това не е с цел комерсиализиране на съдържанието като такова, че ЛЕД-НЕОН ЕООД е уведомен за разпространението на документи, и че всички авторски права, както и други предмети на собственост в съдържанието, са запазени.

Съдържанието на този сайт не може да се променя, препраща, възпроизвежда, публикува, лицензира, прехвърля или продава без предварително писмено съгласие от ЛЕД-НЕОН ЕООД.

Свържете се с нас, в случай че имате въпроси, отнасящи се за нашето правно съдържание.