• Фирма: ЛЕД-НЕОН ЕООД
 • ЕИК: 202410498 
 • Изписване на чужд език: LED-NEON 
 • Седалище и адрес на управление
  БЪЛГАРИЯ
  област Пловдив, община Пловдив
  гр. Пловдив 4000
  район р-н Централен
  Родопи No 108, ет. 1, ап. офис 3
 • Управител: КОСТАДИН АНДОНОВ КОСТАДИНОВ